ร้านขายโมเดล warhammer ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย


THE HARROWED PATHS (PB)
THE HARROWED PATHS (PB)-1613400074.jpg

THE HARROWED PATHS (PB)

คลังสินค้า 1 วิว 41  

 

  • A Warhammer Horror anthology
  • Includes 6 short stories and a novella
  • Written by Graham McNeill, Jake Ozga, Lora Gray, and more

฿ 500.00

จำนวน

A Warhammer Horror anthology

In the grim worlds of Warhammer, death is always near, and unspeakable horror awaits the lost, lonely, and hopeless. Discover tales of dark journeys, ill tidings, and doomed souls in this Warhammer Horror anthology.

READ IT BECAUSE
The uncanny, the strange, and the downright terrifying await you in this thrilling anthology packed full of darkness and horror.

DESCRIPTION
An arcane evil has awoken in these worlds defiled by endless war. Perhaps it was born from the madness of violence. Or else it has always existed, hiding among restless shadows with eyes half-closed. But now, it slithers and creeps into the wreckage of people’s lives, those who have already survived the unthinkable. It covets the lost, the lonely, and the hopeless, pushing them down their fateful paths — a reclusive historian, searching for a ghostly ship; the crew of a ruined craft who must brave a slow, inevitable death; an old woman seeking redemption in a hostile wasteland. For these are the stories of journeys taken, choices made, and the power of the human spirit when dark forces come hunting.

CONTENTS
The Colonel's Monograph by Graham McNeill
Five Candles by Lora Gray
Tesserae by Richard Strachan
Ghost Planet by Steven Sheil
Pentimento by Nick Kyme
Bone Cutter by Darius Hinks
Into Dark Water by Jake Ozga

    ; 0